İşsiz Sayısı da Azaldı:

  • 2022'de 3 milyon 582 bin kişi olan işsiz sayısı, 2023'te 3 milyon 264 bin kişiye düştü.
  • Bu, 318 bin kişilik bir azalma anlamına geliyor.

Gençlerde İşsizlik Oranı:

  • 15-24 yaş grubundaki gençler arasında işsizlik oranı %15,4 olarak gerçekleşti.
  • Bu oran bir önceki yıla göre 0,7 puan azaldı.

İstihdam Artıyor:

  • 2023 yılında istihdam edilenlerin sayısı 30 milyon 270 bin kişiye ulaştı.
  • Bu sayede 2022'ye göre 711 bin kişilik bir artış sağlandı.

En Düşük Seviye:

  • 2023 yılı işsizlik oranı, 2013 yılından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Yıllara Göre İşsizlik Oranları:

Yıllar İşsizlik Oranı (%)
2013 8,9
2014 9,9
2015 10,3
2016 10,9
2017 10,9
2018 10,9
2019 13,7
2020 13,1
2021 12,0
2022 10,4
2023 9,4

 Issizlik Rakamlari 1494141

Editör: Basri Akaydın