Diyarbakır- Bismil Kanaat Önderleri Derneği 2. Olağan genel kurulu 19.05.2024 tarihinde saat 11:00’de toplantıya Salt çoğunluk sağlandığında Hasan Vural tarafında genel kurul açılmış gündem maddesi gereği istiklal marşını okunmuştur.

Gündemin 2. maddesi Divan Heyetini teşekkülü için teklif alındı. Verilen teklif ile divan başkanlığına Musa Çelebi ve Kâtip üyeleri Mehmet Şerif Aras ve Fırat Sümer oy birliğiyle seçilmiştir. 

I M G 5667

Divan Başkanı kısa bir teşekkür konuşmasından sonra Gündem Genel Kurul üyelerin bilgisine sunuldu. Açılış konuşmasını, Başkan adayı Hasan Vural Kanaat Önderleri faaliyetleri hakkında konuşma yaptı.

Gündemin 3. Maddesi yönetim kurulunun faaliyetinin okunması ve ibrası yapılarak üyelere sunularak ibrası oy birliğiyle kabul edildi. 

Gündemin 5. Maddesi olan Tüzük değişikliği, Tüzük değişikliği maddeleri Divan başkanı tarafında okundu. 

Toplantıya katılanların oyuna sunuldu. 

Tüzük değişikliği salt çoğunluğun, oylamasına arz ve teklif edildi. Dernek tüzüğüne ek 7 madde ve ek ilave maddeler eklendi.  

Gündemi 4. Maddesi Yönetim Denetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçimi geçildi.

Yeni Yönetim kurulunun asil ve yedek ile ve denetim kurulunun asil ve yedek için seçim listesini olup olmadığının divan başkanı tarafında soruldu. 

Divan başkanlığına bir liste verilerek verilen liste divan başkanı tarafında okudu. Başka liste olup olmadığı soruldu. 

Başka bir liste çıkmayınca tek listeyle seçime gidildi. 

Aşağıda açık kimlikleri yazılı kişiler açık oy açık tasnif yapılarak yeni yönetim kurulu oy birliğiyle seçilmiştir. 

İŞTE KANAAT ÖNDERLERİ YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ 

YÖNETİM KURULU ASİL

1-Hasan VURAL (Başkan) 

2-Ahmet ÇELEBİ 

3-Ramazan DOĞAN

4-Mehmet ALTAY 

5-Nufer ŞEN

6-Abdullah BAHAR

7-Remzi GÜNEŞ 

 YÖNETİM KURULU YEDEK 

1-Fırat SÜMER

2-Edip MÜJDECİ

3-Sabahattin DURAK

4-İsmail MENTEŞ

5-Şehmus YAŞAR

6-Niyazi YILDIZ

7-Ramazan ARAZ

DENETİM KURULU ASİL

1-Feysel MERDANOĞLU

2-Sehmus GELEN

3-Hüsamettin AYAZOĞLU

DENETİM KURULU YEDEK

1-Hasan GÜNDÜZ

2-Hamdullah GEZER

3- Tarık KOÇ 

Seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk Yönetim Kurulu üyelerine geçmiş hizmetleri için teşekkürlerini iletirken, Bismil Kanaat Önderleri ilk Yönetim Kurulu üyeleri de Yeni Yönetime başarılar diledi.

Muhabir: Sedat Erdinç