Kovid-19 aşısının kalp yetmezliği olan hastaların yaşam süresini artırabileceği öne sürüldü.

Önceki araştırmalar, Kovid-19'un kalp yetmezliği olan bireylerde daha ciddi etkilere neden olmasına rağmen, kalp-damar hastalığı olan kişilere aşının güvenli olduğunu göstermişti.

Son araştırmalar, Kovid-19 aşılarının kalp yetmezliği riskini %55 ve enfeksiyon sonrası kan pıhtılaşması riskini %78 azaltabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2024 Kalp Yetmezliği toplantısında sunulan yeni bir araştırmada, aşının kalp yetmezliği olan kişilerin yaşam süresi üzerindeki etkisi araştırıldı.

Güney Kore'den gelen araştırmacılar, 18 yaş ve üzeri 651,127 kişinin verisini inceledi ve katılımcıların aşı durumlarını ve sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 69.5 idi.

Aşılanmışlar iki veya daha fazla doz aldı; aşılanmamışlar veya tek doz alanlar ise aşılanmamış olarak kabul edildi. Katılımcıların %83'ü ilk gruba dahildi.

Araştırmacılar, daha doğru sonuçlar elde etmek için katılımcıları yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve diğer hastalıklar açısından eşleştirdi.

Altı aylık bir takip süresinin sonunda, aşılanmış kalp yetmezliği olan hastaların herhangi bir nedenle ölme olasılığının %82 daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca, aşılanmamış hastalara kıyasla kalp yetmezliğinden dolayı hastaneye yatırılma riskinin %47 daha düşük olduğu bulundu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Kyeong-Hyeon Chun, "Kalp yetmezliği olan hastaların Kovid-19'a karşı aşı olmaları gerektiğini" belirterek, "Bu, geniş bir kalp yetmezliği olan popülasyonda Kovid-19 aşısının etkinliğini inceleyen ve aşılamanın açık bir faydasını ortaya koyan ilk çalışmadır" dedi.

Kaynak: (Haber Merkezi)