T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/311 Esas
Dava konusu Diyarbakır İli Kulp İlçesi Karabulak Mahallesinde kain 122/1-2 parsel sayılı taşınmazın bitişiğinde yer alan ve tespit dışı bırakılan taşınmaz Davacılar SİNAN ATEŞ ve SÜPHAN ATEŞ adına tescili talep edilmiş olup, söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazlarını mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına müracaat ederek bildirmeleri, TMK nun 713.maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02005758