Mahsun ECE

Mahsun ECE

Tüm Makaleleri

Ziraat Mühendisi - Proje Uzmanı

Buğday Fiyatlarının Düşüklüğü: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye, tarım ülkesi olma vasfını uzun yıllardır koruyan bir ülkedir. Buğday, Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olup, ekmeğimizin, makarnamızın ve daha birçok gıdanın temel hammaddesid...

TARIMIN YENİDEN CANLANIŞI: IPARD DESTEKLERİ

Tarım, Türkiye için sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda ekonominin temel direği ve milli gelirin önemli bir parçasıdır.