Mart ayına ait "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporu yayımlandı.

Raporda, "Tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 3,16 oranında yükseldi ve yıllık enflasyon 1,43 puanlık artışla yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Gıda alt grubu enflasyonunda gerileme gözlenirken, temel mal ve hizmetlerde diğer gruplara kıyasla artışlar daha belirgin hale geldi. Hizmet, gıda ve temel mallarda aylık fiyat artışları öne çıkan gruplar arasında yer aldı. Ücret etkisi ve geriye dönük endeksleme davranışı hizmet grubunda belirginleşirken, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde yüksek artışlar kaydedildi. Gıda fiyatlarındaki aylık artış, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki kırmızı et etkisiyle öne çıkarken, işlenmiş gıda grubunda zayıflama görüldü.

Temel mallarda fiyat artışı Mart ayında güçlendi, dayanıklı mallar öne çıkan alt grup oldu. Bu artışta döviz kuru etkili olurken, iç talep koşullarının güçlü seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara yansımasını kolaylaştırdı. Enerji fiyatları akaryakıt fiyatlarına paralel olarak Mart ayında daha ılımlı bir artış gösterdi. Aylık üretici enflasyonu önceki aya göre yavaşladı ancak hala yüksek seyretti, yıllık üretici enflasyonu ise düşük bazın da etkisiyle arttı. Ana sanayi grupları incelendiğinde, enerji fiyatlarının ılımlı seyrettiği, enerji dışı gruplarda ise nispeten yüksek artışların sürdüğü gözlemlendi. Bu durum altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranlarının zayıflama eğilimine rağmen Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kaldığı, göstergelerin yıllık enflasyonlarının arttığı görüldü" ifadelerine yer verildi.

Raporun tamamına ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

"Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 3,16 oranında artarken, yıllık enflasyon 1,43 puanlık artışla yüzde 68,50 seviyesine ulaştı. B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları ise sırasıyla 1,58 ve 2,32 puan artarak yüzde 71,89 ve yüzde 75,21 olarak gerçekleşti. Doğal gazın tüketici enflasyonuna etkisi geçen ay olduğu gibi (0,02 puan) oldukça sınırlı kaldı.

Yıllık tüketici enflasyonunda temel mallar, hizmet, enerji ve gıda gruplarının katkıları bir önceki aya göre arttı. Ancak alkol-tütün-altın grubunun katkısı değişmedi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, B ve C endekslerinin aylık artışları bir önceki aya göre biraz geriledi. Temel mal grubundaki fiyat artışları güçlenirken, işlenmiş gıda ve hizmet gruplarında yavaşlama kaydedildi.

Hizmet fiyatları Mart ayında yüzde 4,20 artarak yavaşlamaya devam etti ancak hala güçlü seyretti. Aylık bazda ulaştırma fiyatlarında düşüş gözlenirken, diğer alt gruplarda belirgin artışlar oldu. Lokanta-otel alt grubundaki yıllık enflasyon düştü, ancak diğer alt gruplarda yükseldi.

Kiralar Mart ayında yüzde 6,33 artarken, haberleşme hizmetleri yüzde 6,63 artarak yüksek artış eğilimini sürdürdü. Kira alt grubundaki yıllık enflasyon yükselirken, diğer hizmet gruplarında ise karışık bir tablo gözlendi.

Gıda fiyatları ile asgari ücret gelişmelerinin etkisiyle lokanta-otel alt grubunda artış oranı biraz yavaşladı. Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar düşerken, diğer alt gruplarda arttı.

Temel mal grubundaki yıllık enflasyon arttı. Dayanıklı mallarda fiyatlar artarken, işlenmiş gıdada düşüş yaşandı.

Enerji fiyatları Mart ayında arttı. Türk lirası cinsi petrol fiyatlarındaki artışlar akaryakıt fiyatlarını yükseltti. Tüp gazda fiyat artışları güçlenirken, diğer kalemlerde ılımlı bir seyir izlendi.

İşlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon arttı. İşlenmiş gıdada ise düşüş gözlendi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, sebze fiyatları öncülüğünde artan taze meyve ve sebze fiyatları Mart ayında ılımlı seyretti. Diğer işlenmemiş gıda grubunda, kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artış dikkat çekti. İşlenmiş gıda grubunda ise yavaşlama yaşandı.

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında arttı. Yıllık enflasyon düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Enerji dışındaki gruplarda artışlar gözlendi. Metal cevherleri, diğer mamul eşyalar, basım ve kayıt hizmetleri, tekstil, gıda, kauçuk ve plastik ürünleri ile motorlu kara taşıtları öne çıkan alt gruplar oldu."

Kaynak: (Haber Merkezi)