Uzmanlar, akıllı telefonların öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve eğitim sürecini olumsuz etkilediğini savunuyor. Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer de bu görüşe katılıyor ve okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması gerektiğini ifade ediyor.

Gümüşer, Covid süreciyle birlikte online eğitime geçişin, çocukların teknolojiyle daha fazla haşır neşir olmasına neden olduğunu ve bunun da beraberinde olumsuz sonuçlar getirdiğini belirtiyor. Bu durumun, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkilediğini, odaklanma ve konsantre olma becerilerini zayıflattığını söylüyor.

Gümüşer ayrıca, akıllı telefonların okullarda kişisel verilerin korunması açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu konuda yasal bir boşluk olduğunu ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Eğitimde odaklanmayı ve sosyal hayatı olumsuz etkilemesinin yanı sıra, akıllı telefonların bilinçsiz kullanımı da önemli bir sorun. Gümüşer, bu konuda öğrencilere bilinçli kullanıcı eğitimi verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, uzmanlar okullarda akıllı telefon kullanımının yasaklanması gerektiği konusunda hemfikir. Bu yasağın, öğrencilerin eğitime daha fazla odaklanmalarını, sosyalleşmelerini ve bilişsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlayacağına inanılıyor.

Kaynak: (Haber Merkezi)