Olağan Genel Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

S S.T.H. SU-KOOP TÜKETİM KOOPERATİFİ
S.S. T.H. Su-Koop Tüketim Kooperatifimiz yönetim kurulu, 15.03.2024 tarihinde toplanarak, kooperatifimizin 2023 yılı kapanış olağan genel kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22.04.2024 tarihinde saat: 10:00’da DSİ. 10. Bölge Toplantı Salonu Yenişehir /Diyarbakır adresinde, yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:

1 - Açılış ve Yoklama
2 – Divan Heyetinin Seçimi ve Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4- 2023 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 – 2023 yılı Kapanış Bilanço gelir- gider tablolarının okunması ve müzakeresi,
6 – Tasfiye kurulu üyeleri ve Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin İbrası,
7- Kooperatif Kapanışının görüşülmesi ve Kooperatifin muhasebe defterlerinin saklanmasının görüşülmesi.,
8- Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02005103