Fetvada şu ifadelere yer verildi:

"Oruç, geçerli olabilmesi için niyetin olması gereken şartlardan biridir. Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatu Vesselam) şöyle buyurmuştur: 'Ameller ancak niyetlere göredir' (Buhârî, Bed’ül-Vahy 1, No: 1).

Sahura kalkmak oruç niyeti için kabul edilse de, ayrıca 'Niyet ettim farz olan ramazan orucunu tutmaya' şeklinde bir niyetin getirilmesi daha faziletlidir.

Niyetin Zamanı

Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre oruç niyeti, akşam ezanı ile imsak vakti arasında herhangi bir zamanda yapılabilir. Hanefî mezhebine göre ise niyetin imsak vaktinden önce yapılması tercih edilir. Ancak, oruç adak veya kaza niyeti olmadığı sürece fecir vaktinden sonra öğle vaktine kadar niyet edilebilir.

Her gün için ayrı niyet mi gerekir?

Cumhurî görüşe göre, her gün için ayrı niyet etmek gereklidir çünkü her gün ayrı bir ibadettir. Malikî mezhebi ise Ramazan'ın başında bir kere niyet edilmesinin tüm günler için yeterli olduğunu savunur. Malikilere göre bu durum art arda tutulan kefaret, kaza ve sünnet oruçları için de geçerlidir (İbn Kudâme, el-Muğnî II, 412)."

Editör: Basri Akaydın