Parkinson hastalığı, dopamin seviyelerinin düşmesine neden olan beyin sinir hücre hasarının yol açtığı, elde titreme ile başlayan, kas sertliği yanı sıra denge kaybı gibi kontrolün bulunmadığı belirtiler gösteren ve yavaş ilerleyen nörolojik bir hastalık...

Parkinson hastalığı, merkezi sinir sisteminin kronik bir dejeneratif bozukluğu olup, hem motor hem de motor dışı sistemleri etkiler. Semptomlar genellikle yavaşça ortaya çıkar ve hastalık ilerledikçe motor dışı semptomlar daha yaygın hale gelir.

Uyku ve duyu sistemleri ile ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir

Tremor, rijidite, hareket yavaşlaması ve yürüme zorluğu gibi erken semptomlar görülürken, bilişsel, davranışsal, uyku ve duyu sistemleri ile ilgili sorunlar da ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı demansı, hastalığın ileri evrelerinde sık görülür.

Hastalığın motor semptomları, substantia nigra adlı beyin bölgesinde dopamin üreten sinir hücrelerinin ölümünden kaynaklanır. Bu hücre ölümünün nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, alfa-sinüklein adlı proteinin nöronlarda Lewy cisimcikleri olarak biriktiği bilinmektedir. Bu durum, ana motor semptomların parkinsonizm veya parkinson sendromu olarak bilinmesine yol açar.

Parkinson hastalığı, parkinsonizmin en yaygın biçimi olup, idiyopatik parkinsonizm olarak da adlandırılır, yani belirli bir nedeni yoktur. Beyinde yanlış katlanmış alfa-sinüklein proteinlerinin birikimi ve yayılması, Parkinson hastalığını bir sinükleinopati olarak sınıflandırır.

Hastalığın en belirgin belirtileri motor semptomlardır! Titreme, hareket yavaşlaması, rijidite ve eğik yürüyüş gibi belirtiler

Hastalığın en belirgin belirtileri motor semptomlardır ve titreme, hareket yavaşlaması, rijidite ve eğik yürüyüş gibi belirtileri içerir. Ayrıca, otonomik işlev bozukluğu, nöropsikiyatrik sorunlar, duyu değişiklikleri ve uyku zorlukları gibi motor olmayan belirtiler de görülebilir.

Hastaların bir kısmı, motor belirtiler başlamadan önce kabızlık, koku duyusu değişiklikleri ve REM uykusu sırasında davranış bozukluğu gibi motor olmayan belirtilere sahip olabilirler. Hastalığın ilerleyen evrelerinde demans, psikoz, ortostatik hipotansiyon ve daha ciddi düşmeler görülebilir. Disfaji (yutma güçlüğü), Parkinson hastalığının herhangi bir evresinde ortaya çıkabilir ve hastaların büyük bir kısmını etkiler.

Parkinson hastalığının kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, pestisitlere maruz kalanlarda artmış risk ve sigara içenlerde azalmış risk gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Helicobacter pylori enfeksiyonu ile Parkinson hastalığı arasında levodopa gibi ilaçların emilimini etkileyebilecek bir olası bağlantı bulunmaktadır.

Parkinson Hastalığı Nedir

Muhabir: Erol Baran