Parkinson hastalığı, dopamin seviyelerindeki düşüşe neden olan beyin sinir hücresi hasarı ile ilişkilendirilen, genellikle el titremesiyle başlayan, kas sertliği, denge kaybı gibi kontrolsüz semptomlar gösteren ve yavaş ilerleyen bir nörolojik durumdur.

Parkinson'ın Erken Uyarıcıları:

  • Titreme: En yaygın ilk belirti, istirahat halindeyken el veya parmaklarda ortaya çıkan titremedir. Bu titreme, genellikle bir el veya parmakla başlayıp, zamanla diğer tarafa da yayılabilir.
  • Kas Sertliği: Kaslarda artan sertlik ve katılık, hareketlerde yavaşlama ve esneklik kaybına neden olabilir.
  • Denge ve Duruş Bozukluğu: Denge kaybı ve sık düşme, Parkinson hastalarında sıklıkla görülen belirtiler arasındadır. Duruş bozukluğu da yaygın bir sorundur ve öne eğilmiş bir pozisyonda durmaya yol açabilir.
  • Hareketlerde Yavaşlama: Hareketlerde genel bir yavaşlama ve isteksizlik (bradikinezi) hissedilebilir. Basit günlük aktiviteler zorlaşabilir ve günlük yaşamın temposu düşebilir.

Bunlara ek olarak:

  • Konuşma ve ses tonunda değişiklikler
  • Yutkunma zorluğu
  • Kabızlık
  • Uyku problemleri
  • Depresyon ve anksiyete
  • Hafıza ve konsantrasyon problemleri

Parkinson hastalığının seyri ve belirtilerin şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve semptomları kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Editör: Özgür Ağar