Bu değişiklikle özellikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında çalışan işçiler için bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Öncelikle, petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışan işçiler için günlük çalışma saatlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre, bu faaliyetlerde çalışan işçiler için 24 saatlik süre içerisinde 2 işçi postası şeklinde çalışma düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde zaten uygulanan posta usulü çalışma düzenlemesine benzerlik göstermektedir.

Ayrıca, petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında çalışan işçiler için gece çalışmalarına ilişkin düzenleme de yapılmıştır. Buna göre, işçilerin yazılı onayı alınmak kaydıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

Son olarak, bu düzenleme kapsamında petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri; Türk Petrol Kanunu'nda belirtilen petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinin gerçekleştirildiği iş yerlerinde yapılan işleri içerecektir.

Muhabir: İrfan Gültekin