Resmi Gazete Kararı

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar, haziran ayında alınan "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklindeki ilave gümrük vergisi uygulamasını düzenlemektedir.

Vergi Muafiyeti

Yeni eklenen maddeye göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Bu düzenleme ile Türkiye'de yatırım yapanlar, ilave gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Kaynak: (Haber Merkezi)