Yazının 7.ci bölümünde, Şeyh Abdurrahim’in na’şının tespit edilmesinde bahsedeceğim. 

Şeyh Abdurahim’in hayatını kaybettiği nasıl belli oldu?

Bu dizi yazının 6.cı  bölümlerinde belirtiğim gibi, çatışmanın ilk gününde ve ilk anlarında Şeyh Abdurrahim öldürülmüştü ancak ne askeri ve sivil yetkililer ne de yöredeki köy halkı Şeyh Abdurrahim’in öldürüldüğünden haberi yoktu. Olay üzerinde yaklaşık bir hafta geçtikten sonra, köylüler Şeyh Abdurrahim’in cesediyle karşılaşıyorlar. 

Mîrqulya köyünden Şeyh Mehmedcan’ın oğlu Salih ki kendisi bizzat askerlerle beraber cesedin üzerine gitmiş, kimlik tespiti ve gerekli işlemler yapıldığı zaman, birkaç köylüyle birlikte o da olay yerinde hazır bulunmuş. Şeyh Salih’in anlatımına göre: 

I M G 2251

“Şeyh Abdurrahim’in cenazesini ilk görenler, Mîrqulya köyünden Eloyê Xemê ve Silêmanê Cewerê’dir. 

Silêmanê Cewerê, Eloyê Xemê’nin rençberi idi. Operasyonun üzerinden yaklaşık bir hafta geçtikten sonra, bütün asker erkan bölgeyi terk etmişti.

O çevrede köylüler de Temmuz ekin biçme ayı olması itibariyle artık kendi işlerine dönmüştü. 

Eloyê Xemê (Ali’yı hemı) de ekinlerini toplamak üzere tarlaya çalışmaya gitmiş, öğle vakti rençberi (işçisi) Sılêman ona yemek götürürken yoldan yaklaşık 250 metre uzakta yerde yatan bir insan cüssesi gözüne çarpar. 

Reçber Süleyman  gelip durumu ağasına anlatır ve ikisi birlikte gidip bakarlar ki evet tanımadıkları bir insan cesedi. Ali, zaman geçirmeden hızlı bir şekilde köyün ileri gelenlerinden olan Şeyh Mehmedcan’ın yanına gider ve durumu ona anlatır. Mehmedcan dönüp oğlu Salih’e diyor; beraber gidin karakola haber verin ki yarın bize bir bahane aramasınlar ve köyümüze de bir zarar gelmesin. 

Salih bir grup köylü ile birlikte Salat karakoluna durumu bildirmeye gidiyor, bunların içerisinde Türkçe bilen tek kişi Şeyh Mehmedcanîn oğlu Salih’tir. 

Salih köylülerle birlikte durumu karakola anlatır, onbaşı rütbesinde olan karakol komutanı da durumu hemen Bismil ilçe karakoluna iletir. 

Bismil’deki askeri komutan onbaşıya diyor: Köylüleri de yanına al ve beraber gidin bakın, üzerinde ne varsa tespit edip yazın ve bize bildirin. 

Salat karakolu onbaşısı yanına iki asker ve gelen köylüleri alarak beraber Mîrqulya köyüne ve oradan da cesedin bulunduğu yere gidiyorlar. On başı cesedin direnişçilere ait olduğunu görünce, hemen durumu Bismil Jandarma komutanı Salıh Zekiye bildirdi. 

OLAY YERİNE BİSMİL JANDARMA KOMUTANI VE ASKERLERDE GELİR 

DEVAMI 8.ci YAZI DİZİSİNDE 

Kaynak: Haber merkezi