Prof. Dr. Demirli, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak alınan görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtıldığını belirtti. Yeni müfredatın, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onay sürecinden geçtiğini ve askı sürecinde kamuoyundan gelen geri bildirimlerin dikkate alındığını ifade etti.

Askı Süreci ve Geri Bildirimler

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, 26 Nisan'da 9 ortaöğretim dersi, 10 temel eğitim dersi ve 7 din öğretimi dersinin müfredat taslakları kamuoyunun görüşüne sunuldu. 10 Mayıs'a kadar süren bu süreçte, 67 bin 284 geri bildirim alındı ve taslak 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendi. Gelen geri bildirimlerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise sivil toplum kuruluşları ve diğer eğitim paydaşlarından geldi.

**Müfredatın Nihai Hali ve Uygulama Süreci**

Prof. Dr. Demirli, görüş ve önerilerin özenle değerlendirildiğini ve ilgili komisyonlarla paylaşıldığını belirtti. Gelen geri bildirimlerin titizlikle tasnif edilip öğretim programlarına yansıtıldığını söyledi. 26 dersin öğretim programı, 16-22 Mayıs'ta Talim ve Terbiye Kurulu tarafından incelenerek onaylandı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulanacak. Onaylanan yeni öğretim programlarına, Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Kaynak: (Haber Merkezi)