M.Ö. 763: Asurlular ilk güneş tutulmasını kaydetti. Bu önemli gün, daha sonra Mezopotamya tarihinin kronolojisini oluşturmak için bir referans noktası olarak kullanıldı.

622: İlk ezan okundu. Hicretin birinci yılına kadar namaz için ezan okunmazdı. Müslümanlar az ve toplu bir halde bulundukları için böyle bir ihtiyaç hissedilmiyordu. Hicretten sonra Müslümanlar çoğalmaya başladığında Hz. Peygamber (sav), Abdullah bin Zeyd ve Hz. Ömer’in rüyada gördüğü ezanı Hz. Bilal’e okuttu ve o tarihten itibaren ezan, namaza çağrı için beş vakit olarak okunmaya başlandı.

1826: Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Sultan II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla yeni bir askeri teşkilat kurdu.

1896: Japonya’da meydana gelen tsunami, 22 bin’den fazla kişinin ölümüne yol açtı ve Japon tarihindeki en ölümcül tsunami olarak kaydedildi.

1930: Türkiye'nin ilk dış kredisi olan 10 milyon dolar, Amerikan Yardım Bankası'ndan alındı.

1938: Medeni Kanun'daki evlenme yaşı kadınlar için 15, erkekler için 17 olarak düzenlendi. Daha sonra evlenme yaşı her iki cinsiyet için 18’e çıkarıldı.

1989: Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale il yapıldı, böylece Türkiye'deki il sayısı 71’e çıktı.

1994: İsrail ve Vatikan, tam diplomatik ilişki anlaşmasına vardı, Katolik dünyasının dini otoritesi Siyonizm ile tam bir dayanışma içerisine girdi.

2016: Adana'da İslami STK üyesi 12 kişi hakkında dava açıldı, İslami faaliyetlere katılmak suç sayıldı.

2018: Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah, ABD’nin insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Kunar eyaletinde öldürüldü.

Muhabir: Basri Akaydın