Köşe Yazısı 

Mahsun ECE - Ziraat Mühendisi 

[email protected]

22490577 7F7A 4973 9Ec2 1F6E702Fc221

Ekonomik olarak kalkınmanın en büyük temelini tarım oluşturmaktadır. Bunlara karşın tarım sektöründeki girdiler ve tarım ürünlerinin maaliyetinin dibinde pazar bulması tarımı bir çıkmaza sokarak bu temeli ciddi anlamda sarsmaktadır. Yüksek maaliyetler ile çiftçilerimizin tarım yapamaz hale gelmesiyle birçok çiftçi köylerini, tarım arazilerini terk edip büyük şehirlere yerleşmek zorunda kalmaktadırlar. İşte tam da bu noktada, IPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı) gibi destekler, sektörümüze yeni bir nefes aldırıyor. Tarımı yeniden canlandırmak için Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilen destekler sağlanmaktadır. 

IPARD programı nedir; 

IPARD, "Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı" anlamına gelir.  Türkiye'de tarım ve kırsal kalkınma sektörlerine yönelik Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir destek programıdır. IPARD, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında geliştirilmiş olup, Türkiye'nin tarım politikalarını AB standartlarına uygun hale getirmeyi ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlar. IPARD desteği Avrupa komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. 

I M G 5967

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, “IPARD 3 Programı döneminin en büyük yeniliği, bugüne kadar 42 ilimizde kullandırdığımız IPARD desteklerini bundan böyle 81 ilimizin tamamında yatırımcılarımızla ve çiftçilerimizle buluşturacak olmamızdır.” dedi. IPARD 3 programı 2024 yılı itibariyle 7 yıl boyunca ülkemizde çiftçilerimizi destekleyecektir. 

Avrupa birliği destekli projeler ile başlangıç giderleri ve demirbaş maaliyetleri büyük ölçüde desteklenerek çiftçilerin tarımsal işletmeleri kurma aşamasında büyük avantajlarsağlanmaktadır. Yapılan bu destekler tarımsal işletme kurma yolunda çiftçilerimizi cesaretlendirmektedir. Özellikle çiftçilerimizin ve işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak ve kırsal bölgelerde yaşam standartlarını yükseltmek için büyük bir potansiyele sahiptir. IPARD destekleri sayesindemodern tarım ekipmanlarına erişim, tarım işletmelerinin verimliliğini artırırken, aynı zamanda çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasına da katkı sağlamaktadır.

IPARD programı ile %70 e kadar destek alan çiftçiler uzun yıllara yayılan giderlerin amorti etme süresinin 2-3 yıla kadar indirebilmekte ve orta vadede büyük ölçüde kâr elde edebilmektedirler. Destek kapsamında, büyükbaş-küçükbaş-kanatlı hayvan çiftlikleri, seralar, meyve, sebze işleme ve soğuk hava depoları, süt işleme, et işleme ve kesimhaneler, balıkçılık ürünleri, arıcılık, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm, gibi birçok sektörde özel, tüzel kişilikler ve çiftçi kooperatifleri ve üretici birliklerine destek sağlanmaktadır.

I M G 5968

Sonuç olarak, IPARD gibi destekler, Türkiye'nin tarım sektörünü güçlendirmek ve kırsal bölgelerimizin kalkınmasına katkı sağlamak adına büyük bir fırsat sunmaktadır. Ancak, bu fırsatın tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için çiftçilerimizin ve işletmelerimizin bilinçli ve etkin bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu destekler, tarımımızın geleceğine yapılan yatırımların önemli bir parçası olabilir ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösterilmelidir.

Kaynak: Haber Merkezi