TBMM Genel Kurulu, ulaştırma alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Genel Kurul, haftalık çalışmasına 2 Temmuz Salı günü başlayarak Türk Sivil Havacılık Kanunu ve bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek.

Teklife göre, demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme, demirleme nedeni, demirlediği yer gibi faktörler göz önünde bulundurularak geminin grostonu başına 2 lirayı geçmemek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş sırasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin komisyon süreci başlıyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Bu teklife göre Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.

Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

Editör: Murat Tanrıkulu