Genel Kurul, 25 Haziran Salı günü haftalık mesaisine başlayarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirecek.

Kanun Teklifinin Detayları

Kanun teklifine göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulması ve faaliyet göstermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Zimmet suçu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer çalışanları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Faaliyet İzni ve Tasfiye Süreci

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak için gerekli başvuruları yapacaklarını veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içinde tasfiye kararı alacaklarını beyan etmek zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonlandıracak.

Kaynak: AA