T.C.BİSMİL1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS SAYISI : 2018/977, 952, 949, 814, 947, 978, 947 Esas
DAVALILAR NEVRUZ ŞENER- 11258079465, MAZLUM ŞENER-11252079782, İHSAN ŞENER-11273079044 VE KEMAL ŞENER-11255079628
Yukarıda adı, soyadı ve kimlik numarası yazılı olan kişilerin yurt içi ve yurt dışı adreslerine yönelik yapılan adres araştırmaları sonucu bulunamamış olduğundan bu kişilere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda mahkememiz dosya numarası yazılı olan esas sayılı dosyalarda verilen karar ve davacı Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçelerine karşı işbu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle iki hafta içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi halde istinaf ve itiraz kanun yolu hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu İLANEN İHTAR olunur. 13/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02031601