T.C.DİCLEASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/41 Esas 20/05/2024
Davacı , BÜLENT BARIŞ ile Davalılar , DİCLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Diyarbakır ili Dicle ilçesi Alkan Mahallesi ile Kurudere Mahallesi arasında bulunan ve davacı Bülent BARIŞ'ın kendisine ait olduğunu iddia ettiği 73.173,48 m2 alana sahip taşınmaz ile davacı Bülent BARIŞ'ın kendisine ait olduğu iddia ettiği 45.206,94 m2 alan (kısmen tescil harici, kısmen de Alkan Mahallesi, 0/452, 0/453, 0/454, 0/455, 0/456 parsel numaralı taşınmazları kapsadığı) üzerinde hak iddia edenlerin ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde belgeleri ile birlikte mahkememizin 2022/41 esas sayılı dosyasına itiraz davası açmaları hususu İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040519