İLAN

T.C.DİYARBAKIR1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/766
DAVALI : NAZİME ÇELİK - 27634557526 SERVET ÇELİK - 27712554980

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde, dava dilekçesi ve 28/11/2023 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verilebileceği,
Duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve işbu davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız gerektiği veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız gerektiği, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu tebligat yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.13/12/2023

#ilangovtr Basın No ILN01979366