T.C.ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/235 Esas
Davacı , METİN ÖLMEZ ile Davalı , BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİYARBAKIR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Davaya konu Diyarbakır ili Ergani ilçesi Hoşan mahallesi doğusu Ayşe YILDIZ, Batısı Neyto Salih, Kuzeyi kayalı, Güneyi Hoşan deresi ile çevrili olan taşınmaz davacı adına tescili talebi ile dava açıldığı ve görüldüğüne ilişkin belirtilen taşınmaza vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğine, (ilanen tebliğin ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR. 05/06/2024

#ilangovtr Basın No ILN02047637