T.C.ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/721 Esas
Davacı , MEHMET TEKİN ile Davalı , DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI , ERGANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNEYİ TEMSİLEN ERGANİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Diyarbakır ili Ergani ilçesi Kemaliye Mahallesi doğusu; 553 ada 8 parsel nolu taşınmazın yapışığında bulunan 75 m2 tek katlı yapı ve 12 m2 depo amaçlı olarak kullanılan yapının davacı adına tescili talebi ile dava açıldığı ve görüldüğüne ilişkin belirtilen taşınmaza vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatları gerekeceği aksi takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği hususu ilanen tebliğine, (ilanen tebliğin ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR. 05/06/20274

#ilangovtr Basın No ILN02053727