S.S. 23 NOLU TİTAK TAKSİCİLER KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

S.S. 23 Nolu TİTAK Taksiciler Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifimizin yönetim kurulu, 15/05/2024 tarihinde toplanarak, kooperatifimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 25/06/2024 tarihinde saat: 10 :00 ' da, Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Toplantı Salonu Bağlar / Diyarbakır adresinde, birinci toplantıda ekseriyet sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 02/07/2024 tarihinde aynı, yer, saat ve gündemle yapılmasına çoğunlukla karar vermiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3-Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi
4 -Bilançosunun okunması ve müzakeresi
5 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6 - Kooperatif Ana Sözleşme İntibakının Görüşülmesi
7 - Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02038882