Enerji Günlüğünde geçen habere göre - TPAO Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’daki 4 ruhsatı kapsamında kamulaştırma talep ederek MAPEG’e başvuru yaptı. 

I M G 2993

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adıyaman, Diyarbakır ve Batman illerinde sahip olduğu 2’si petrol işletme, 2’si de petrol arama ruhsatı olmak üzere toplam 4 ruhsatının kapsamında kalan ve arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan bazı parsellerde kamulaştırmalar yapılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) 4 ayrı başvuru yaptı. 

TPAO’nun kamulaştırma istediği parsellerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibi sıralandı.

1-

İli: Diyarbakır

İlçesi: Sur

Köyü/Mahallesi: Dervişhasan

Talep: 213 ada, 4 numaralı parselin 15.364,89m2’lik kısmının mülkiyet olarak kamulaştırılması

Gerekçesi: Esenbağ-1 Kuyusu lokasyon sahası ve yol inşaatı

2-

 Adıyamanİlçesi: KahtaKöyü/Mahallesi: Çukurdağ

Talep: 154 ada, 11 numaralı parselin 19.241,96m2’lik kısmının mülkiyet olarak kamulaştırılması

Gerekçesi: Yelkovan-2 Kuyusu lokasyon sahası inşaatı

3-

İli: Diyarbakır

İlçesi: Ergani

Köyü/Mahallesi: Hançerli, GülerceTalep: Hançerli Mahallesi 140 ada, 2 numaralı parselin 12.787,099m2’lik kısmı ile 

Gülerce Mahallesi 201 ada, 2 numaralı parselin 3.414,886m2’lik kısmının mülkiyet olarak kamulaştırılmas

Gerekçesi: Çimlihöyük-1 Kuyusu lokasyon sahası ve yol inşaatı

4-

İli: Diyarbakır, Batman

İlçesi: Beşiri

Köyü/Mahallesi: Baharzık

Talep: 143 ada, 10 numaralı parselin 4.924,30m2’lik kısmının mülkiyet olarak kamulaştırılması

Gerekçesi; Kösetarla-1 Kuyusu lokasyon sahası ve yol inşaatı.TPAO’nun elinde her başvuru için yerel asliye hukuk mahkemelerinden alınmış, acele kamulaştırma kararları bulunuyor.

Kaynak: Enerji Günlüğü