Sunulan verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki işsizlerin sayısı, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7'ye düştü. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,3 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Çalışanların sayısı ise 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken, kadınlarda yüzde 32,5 olarak kaydedildi.

Toplam işgücü ise 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken, kadınlarda yüzde 36,6 olarak belirlendi.

15-24 yaş aralığındaki gençlerin işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6'ya geriledi. Bu yaş grubundaki erkeklerde işsizlik oranı yüzde 13,4 iken, kadınlarda yüzde 19,6 olarak hesaplandı.

Haftalık ortalama iş süresi ise 43,5 saat olarak belirlendi.

İşte çalışanların referans dönemlerindeki haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak kaydedildi.

İşsizlik Şubat Ayında Geriledi: 3 Milyon 78 Bin Kişi İşsiz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı. Verilere göre, işsizlik rakamları düşüşe geçerken, istihdamda ise artış gözlemlendi.

İşsizlik:

 • 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişiye geriledi.
 • İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 8,7'ye indi.
 • Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,3 iken, kadınlarda bu oran yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam:

 • İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bine ulaştı.
 • İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 49,3'e yükseldi.
 • Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücü:

 • İşgücü, bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bine çıktı.
 • İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,0 olarak gerçekleşti.
 • Bu oran erkeklerde yüzde 71,7 iken, kadınlarda ise yüzde 36,6 oldu.

Genç Nüfusta İşsizlik:

 • 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6'ya geriledi.
 • Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Fiili Çalışma Süresi:

 • İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.
Editör: Basri Akaydın