Mart ayında 79,4 olan tüketici güven endeksi, nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 seviyesine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin hem mevcut durum hem de geleceğe yönelik beklentilerinde iyimserlik olduğunu gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, tüketicilerin mevcut durum değerlendirmesi endeksi 66'dan 69,1'e, gelecek 12 ayda hanehalkı maddi durum beklentisi endeksi 79,6'dan 89,8'e ve gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 83'ten 95,2'ye yükseldi.

Bu veriler, tüketicilerin geleceğe yönelik beklentilerinde iyimserlik olduğunu ve bu durumun tüketim harcamalarına da olumlu yansıyabileceğini gösteriyor.

Muhabir: Basri Akaydın