Yeni düzenlemeyle Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili bazı değişiklikler de yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda eklenen maddeye göre, kamu idarelerinin talep ettiği mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili kalemlerine aktarılacak. Özel bütçeli idareler ve diğer kamu idarelerinin talepleri, Harita Genel Müdürlüğü'nün muhasebe hizmetlerini yürüten birimin tahsilat hesabına yatırılacak. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin talepleri de bu hesaba ödenecek.

Askeri Personel ve Soruşturmalar

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında soruşturma izni verilmesi ve soruşturma yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevleri dikkate alınacak. Tebligat Kanunu'na eklenen hükümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan askeri birliklerden Türkiye'deki kişi veya kurumlara yapılacak tebligat sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

İç Hizmet Kanunu'ndaki Değişiklikler

TSK İç Hizmet Kanunu'na göre, TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yetki verilmedikçe medya ve iletişim araçlarıyla açıklanamayacak. Anayasa Mahkemesi kararına uyularak yapılan değişiklikle, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri veya birim amirinin yazılı emriyle önleme araması yapılabilecek.

Sağlık Hizmetleri ve Tazminatlar

TSK personeli için belirlenen bazı tıbbi cihaz ve ilaç fark ücretleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edenlerin tedavi giderleri, yol ücretleri ve gündelikleri de aynı bütçelerden ödenecek.

Eğitim Düzenlemeleri

TSK Personel Kanunu'ndaki "Silahlı Kuvvetler hesabına" ifadesi "Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına" olarak değiştirildi. Hukuk sınıfı subaylar, sadece hukuk hizmetleri kadrolarına değil, ihtiyaç duyulan tüm kadrolara atanabilecek. Mecburi hizmetini tamamlamadan TSK'dan ayrılan subay ve astsubaylar, eğitim masraflarının iki katını tazminat olarak ödeyecek.

Astsubay ve Uzman Erbaş Düzenlemeleri

Yeni düzenlemeyle, astsubay adaylarına temel eğitim süresince ödenecek harçlık tutarı, astsubay astçavuş maaşı olarak belirlendi. Uzman erbaşların yıllık izinlerinin senesi içinde kullanılması esas olacak. Terör örgütleriyle eylem birliği içinde olan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

Pilotlar ve Yurt Dışı Eğitim

Pilot subayların uçuş tazminatı ve ilave tazminatları, belirlenen sürelerde uçuş yapmalarına bağlı olarak ödenecek. Yurt dışına eğitim, staj veya kurs için giden subay ve astsubayların yükümlülük süreleri, bu sürelerin iki katı kadar uzatılacak.

Müfettiş Atamaları ve Sınavlar

Milli Savunma Bakanlığı müfettiş kadrolarına atamalar, sınav ve mülakatla yapılacak. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu üst subaylar sınav başvurusu yapabilecek. Başvuru ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Giriş sınavında en az 70 puan alan adaylar başarı sırasına göre atanacak.

Diğer Düzenlemeler

Kanunla, tatbikat veya eğitim için silahaltına alınan yedek personele ödeme yapılacak. Döner sermaye kapsamında yürütülen personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek.

Bu düzenlemelerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel politikaları, sağlık hizmetleri, eğitim ve tazminat konularında önemli değişiklikler yapılmış oldu.

Kaynak: (AA)