25 yaş ve üzeri nüfus arasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 24,6'ya yükseldi. Aynı yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2023 yılında yüzde 48,3 oldu.

2023 yılında 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,3 yıl olarak belirlendi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl, erkeklerin ise 10,1 yıl oldu.

Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il 10,7 yıl ile Ankara olurken, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. En düşük ortalama eğitim süresine sahip il 7,4 yıl ile Ağrı oldu ve onu Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

Son on yılda ortalama eğitim süresinin en yüksek artış gösterdiği il yüzde 54,1 ile Şırnak oldu. Onu yüzde 46,2 ile Hakkâri, yüzde 40,8 ile Muş, yüzde 40,5 ile Bingöl ve yüzde 39,7 ile Siirt izledi. En düşük artış oranı ise yüzde 14,6 ile Ankara, yüzde 16,2 ile Eskişehir, yüzde 16,3 ile Tekirdağ, yüzde 17,0 ile İzmir ve yüzde 17,1 ile Yalova'da görüldü.

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 97,6'ya çıktı. Kadınlarda okuma yazma oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,0'a, erkeklerde ise yüzde 96,7'den yüzde 99,2'ye yükseldi.

Anneleri yükseköğretim mezunu olan 25 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 84,6'sı yükseköğretimi tamamlamışken, bu oran babaları yükseköğretim mezunu olanlar arasında yüzde 80,2 olarak belirlendi. Anneleri ortaöğretim mezunu olanların yüzde 64,3'ü, babaları ortaöğretim mezunu olanların ise yüzde 55,4'ü yükseköğretim mezunu oldu. Annesi ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olanların yüzde 27,9'u, babası aynı eğitim seviyesine sahip olanların ise yüzde 26,6'sı yükseköğretimi tamamladı.

Kaynak: (Haber Merkezi)