Vergi haftası kapsamında mükellefiyet ziyareti gerçekleştirildi.

I M G 5723

Vergi haftası kapsamında, Bismil Vergi dairesi Müdürü Berin Gülbağ, Vergi dairesi Müdürü Yardımcısı Burhan Günen ve Adem Akkaya ile 

Vergilendirme şefi Veysi Kurt ziyaret kapsamında, Bismil Tarım yöneticisi Mehmet Faruk Altay ve Mega Çırçır yöneticisi Musa Çelebi’yi ziyaret etti.  

Mükellef ziyaretleri devam edecek 

Bismil Vergi dairesi Müdürü Berin Gülbağ, ziyaretler kapsamında yaptığı açıklamada mükellef ziyaretlerimiz devam edecektir. Toplumun çeşitli kesimlerinde vergi bilincinin arttırılmasını sağlamak, mükelleflerimizin yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerini sağlayacak bilgilendirmeleri yapmak, vergiye gönüllü uyumunun ve dolayısıyla vergi gelirlerinin artırılmasınına yönelik çalışmaları yapmak, mükelleflerimizi hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlanmaktayız. Dedi. 

I M G 5726I M G 5727

Vergi Dairesi Müdürü Gülbağ," Anayasamızın vergi ödevini düzenlediği 73 üncü maddesinde “  Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” Denilerek vergisel hak ve yükümlülüklerin amaç ve gerekçelerinin genel perspektifi ortaya konulmuştur.

Kamu harcamalarının birincil finansman kaynağını oluşturan vergi gelirleri, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen en önemli argümanların başında yer aldığını ifade eden Vergi Dairesi müdürü Berin Gülbağ, Bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınma ve büyüme yeterli ve düzenli vergi gelirleri ile sağlanabilmektedir.dedi. 
 

0A460Dce 245B 45F5 A2De 8Da990943D7BI M G 5710

Muhabir: Murat Tanrıkulu