Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni alınan kararlar açıklandı Yeni karara göre, 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ne (BSMV) tabi işlemler için dekont, BSMV’ye tabi olmayan ve KDV'ye tabi teslim ve hizmetler için fatura düzenleyecek.

Detaylar şu şekilde:

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap dönemleri sonunda düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirimi gereken BSMV’ye tabi işlemler için dekont yerine, aynı bilgileri taşıyan hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecekler.

Tebliğin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri bu tebliğin yayımlandığı ayı takip eden ayın başında, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri 1 Ocak 2025 tarihinde, diğer hükümler ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Editör: Basri Akaydın