Plan, özel sektörden gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 57 maddeden oluşuyor ve yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmayı, yatırım ortamını kolaylaştırmayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Eylem Planı'nın Öne Çıkan Unsurları:

  • Yatırımla ilgili mevzuatın, idari ve yargısal süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi
  • Sanayi için öncelikli olmak üzere yatırım yeri imkanlarının geliştirilmesi
  • Hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı sağlanması
  • Sanayide dijital ve yeşil dönüşümün hızlandırılması
  • Mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi

Yılmaz'ın Değerlendirmesi:

Yılmaz, eylem planının en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için düzenli aralıklarla takip edileceğini söyledi. Planın hazırlanmasında emeği geçen kurumlara ve STK'lara teşekkür eden Yılmaz, planın sanayi sektörüne, yatırımcılara, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Eylem Planı'nın Etkisi:

YOİKK Eylem Planı'nın yatırım ortamını iyileştirmesi, yatırımları teşvik etmesi ve ülkeye yeni yatırımlar çekmesi bekleniyor. Bu da istihdamın artmasına, ekonomik kalkınmaya ve refah seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Planın Uygulanması:

Planın başarıyla uygulanması için kamu kurumları, özel sektör ve STK'lar arasında yakın iş birliği ve koordinasyon önemli olacaktır.

Ekonomik Kalkınma İçin Önemli Adım:

YOİKK Eylem Planı, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Planın başarıyla uygulanması halinde Türkiye'nin yatırımcılar için daha cazip bir ülke haline gelmesi ve ekonomik kalkınmanın hızlanması bekleniyor.

Kaynak: (AA)