"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu değişiklikle, uygulamada birlik sağlamak amacıyla tüm eğitim kurumlarının adlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi kararı alındı.

Buna göre, eğitim kurumlarının isimleri, il valiliğinin onayı ve önerisi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Valilik önerisinde, il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak "ad belirleme komisyonu"nun detaylı kararı ve bu karara dayalı belgeler de bulunacak.

İl milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak ad belirleme komisyonlarında, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı liderliğinde, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, bir eğitim denetçisi, iki ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürlüğünde eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul yöneticisi yer alacak.

Kaynak: AA