"Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişiklikle, uygulama birliği sağlamak amacıyla tüm eğitim kurumlarına isim verilmesi Bakanlıkça yapılacak. Buna göre, valiliğin uygun görüşü ve teklifi üzerine eğitim kurumlarının isimleri MEB tarafından belirlenecek. Valilik teklifi, il milli eğitim müdürlüklerindeki "ad verme komisyonu"nun gerekçeli kararı ve ilgili belgeleri içerecek.

Ad verme komisyonu, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, bir eğitim müfettişi, iki ilçe milli eğitim müdürü, eğitim ve öğretimden sorumlu iki şube müdürü ve farklı okul türlerinde görevli üç okul müdüründen oluşacak. Komisyon, her eğitim-öğretim yılı başında il milli eğitim müdürünün onayıyla kurulacak, ihtiyaç halinde tüm üyelerin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu iki oy sayılacak. Komisyon, verilecek isimler için gerekçeli kararını ilgili bilgi ve belgeleri inceleyerek hazırlayacak. Komisyonun sekretaryası, il milli eğitim müdürünün görevlendireceği birim veya büro tarafından yürütülecek.

Okul açma ve kapatma taleplerinin yıl boyunca devam etmesi ve süreci kolaylaştırmak amacıyla, açma ve kapatma işlemini sınırlayan "toplu" ve "şubat ayı sonuna kadar" ibareleri kaldırıldı. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerini artırmak amacıyla yıl boyunca okul ve kurumların açılması sağlanacak. İşbirliği protokolleri kapsamında, MEB tarafından belirlenen fiziki şartları sağlamak koşuluyla, kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, AR-GE ve üretim merkezleri içinde örgün veya yaygın eğitim kurumları açılabilecek.

MEB'e tahsisli binalar eğitim dışı amaçlarla kullanılamayacak

MEB'e tahsis edilen eğitim binalarının, yerel ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek eğitim ve öğretim dışı amaçlarla kullanılması engellenecek. Okul öncesi eğitimin niteliğini artırmak, çocukların tam donanımlı binalarda eğitim almalarını sağlamak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla ana sınıfları yalnızca ilkokullarda açılacak, uygulama sınıfları çocuk gelişimi ve eğitimi alanı bulunan tüm ortaöğretim kurumlarında açılacak, anaokulları ise bağımsız binalara ve bahçelere sahip olacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması konusu öğretmenler kurulunda görüşülüp, tutanak MEB'e gönderilecek. Denizcilik alanı kapsamındaki okulların akreditasyonu ve tanınırlığı ile uluslararası geçerlilik konusunda sorun yaşanmaması için ilgili alanların açılması sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınacak.

Hayırseverlerin isimleri ilgili bölümlere verilecek

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, AR-GE merkezi, gastronomi uygulama atölyesi gibi atölyelerin adlandırılmasında, hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye veya laboratuvarlara bu kişilerin isimleri verilebilecek. Mevcut kurumun ek derslik binası, pansiyon, spor salonu, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar gibi bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanların isimleri ise sadece katkı sağladıkları bölümlere verilecek.

İstihdam ve eğitim planlamaları doğrultusunda, mesleki alanların sektörel kümelenmelere göre düzenlenmesi amacıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında program türü, alan ve dal açılması veya kapatılması işlemleri MEB tarafından yapılabilecek. Özel eğitim okulları veya kurumlarında, meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odası ve beceri uygulama alanları bulunacak. Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için nüfus şartı 200 bin olacak ve her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü yer alacak. Bu enstitülerde kültürel mirası tanıtmak ve sergilemek amacıyla müze bulunacak.

Kurumlara verilebilecek isimler komisyonca belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri tarafından "şehadet" veya "gazilik" belgesi verilmeyenlerin isimlerinin kurumlara verilmesi engellenecek. Kurumların bina ve tesislerinin yapımında görev alan ve halen görevde olan kişilerin isimleri ile belirli suçlardan mahkum olanların isimleri eğitim kurumlarına verilmeyecek. Ayrıca, Türkiye milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etkisi olabilecek isimler de eğitim kurumlarına verilmeyecek. Bu kapsamda daha önce verilmiş olan isimler, aynı usulle iptal edilecek.

Kurum adlarında mesleki unvan ve askeri rütbeler yer almayacak. Şehitlik ve gazilik unvanına sahip olanların adları, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor gibi alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin isimleri ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay isimleri ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemeyecek. Ancak hayırsever talebi durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek.

Editör: Murat Tanrıkulu