Bismil’in Kalkınma Proje Önerileri

1-PROJE 

Bismil Tarım Meslek Lisesi'nin Dönüşümü Projesi uygulamaya konulması; 

Projenin Amacı

Tarım Meslek Liseleri tarım sektörüne ara eleman yetiştirme bakımından önemli kurumlar olup uzun bir geçmişe sahiptir.

Bu okulların en önemli özelliği teori ile birlikte pratiğe önem veren ciddi altyapılara sahip olmalarıydı. Bu okullar birçok eklentilerden oluşmaktaydı o zaman okullarda;

tarla şubesi, gıda şubesi, hayvancılık şubesi ve makine şubesi olmak üzere çeşitli şubeler, bu şubelerin sorumluları ve şefleri bulunmaktaydı.

Diyarbakır'ın da (Bismil) aralarında olduğu bir çok ilde yeni Tarım Meslek Liseleri açılmıştır. Bismil Tarım Meslek Lisesi Okulumuz Şentepe mahallesinde 2008 yılında 16 derslikli Şentepe Lisesi olarak hizmete girmiştir. 2010 yılında genel liselerin dönüşümü kapsamında Tarım Meslek

Lisesine kademeli olarak dönüştürülmüştür.

Bismil mevcut konumu ve verimli tarım toprakları nedeniyle önemli bir role

sahiptir. GAP sulama alanlarının aktif hale gelmesi ile birlikte bu rolü daha da

güçlenecektir. Bismil için tarımda modern, yenilikçi ve rekabete dayalı bir sistem ihtiyaç halini almıştır. Bismil'İn bu pozisyonundan hareketle ilçeyi uzun vadede Tarımda İnovasyon Merkezi yapmak gibi büyük bir hedef seçilmelidir. Bu sürecin ilk adımı yetiştirilen elemanların niteliğidir.

2- PROJE 

Bismil'de Modern Kesim Ünitesi

Projenin Amacı

Ülkemizde hayvan kesiminin %65’den fazlası her türlü hijyenik şartlardan yoksunmve kontrolsüz olarak yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak hayvan kesim süreci iyi yönetilememekte ve kesilen hayvanların ekonomiye katkısı düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.

Kentsel hayatın kaçınılmaz bir gereği olarak; sağlıklı kesim yapılacak yerlerin belirlenmesi, toplumun hak ettiği sağlıklı etin elde edilmesi, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve toplu olarak hayvan kesilen yerlerde kesim öncesi ve sonrası hayvanların sağlıklı olup olmadığının Veteriner Hekimler kontrolünde yapılması, aynı zamanda gebe hayvanların kesiminin önlenmesi gerekmektedir.

Kontrolsüz yapılan kesimlerde çoğu zaman hayvanların hastalıklı olup olmadığı gibi hususlar hesaba katılmadan insan sağlığına zararlı etmenler içeren hayvanlar kesilerek halk sağlığı açısından büyük riskler oluşturulmaktadır.

Bismil İlçesinde ruhsatlı kesim ünitesi bulunmamaktadır. İlçede Belediyeye ait bir adet kesim ünitesi mevcuttur. Ancak bu işletme ruhsatlı olmayıp şu an faal halde değildir. Bu proje ile Bismil halkının güvenilir et tüketmesine katkı sağlayacak bir proje olacaktır. 

3- PROJE 

Bismil Tarihinin Anadolu ve Yakındoğu Tarihine Yaptığı Katkılar Tanıtım

Kitabının Hazırlanması ve Basılması Projesi

Projenin Amacı

Bismil İlçesi arkeolojik sitler, höyükler ve yapılan kazılar bakımından

Diyarbakır'ın en zengin bölgesidir. Buna karşın, Bismil'in insanlık ve yerleşimler tarihi açısından evrensel önemi gerek Bölgede, gerekse Bismil İlçesi içinde yeterince bilinmemektedir. 

Ilısu Barajı yapımı nedeniyle yapılan Körtiktepe Kurtarma Kazısı ile insanlık tarihi açısından en önemli ve en şaşırtıcı bilgilere ulaşılmıştır. MÖ 10.400 yılına tarihlenen epik-paleolitik (taş çağı, çanak-çömlek

öncesi avcı toplayıcı yaşama biçimi ) ve a-keramik döneme tarihlenen bu

yerleşimde, döneminde Yakındoğu coğrafyasında görülmemiş bir medeniyet, zenginlik ve taş sanatı ürünlerine ulaşılmıştır. Yapılan diğer kazılarda da neolitik döneme ait yerleşim yerleri, Tunç Çağı, Asur Dönemine ait saray kalıntıları, şehir

kalıntıları ve diğer dönemlere ait buluntular elde edilmektedir. Proje ile ilçe yönetimi, sivil toplum örgütleri ve Bismil halkının Bismil'in insanlık tarihi ve kültürü açısından sahip olduğu evrensel değere yönelik bilgi düzeyinin artırılmasıve farkındalığının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Bismil'de bulunan kültürel mirası tanıtıcı zengin içerikli bir kitap basılarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılacaktır.