" (Resûlüm!) O, sana Kitab´ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş; daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil´i indirmişti. Furkan´ı da indirdi. Bilinmeli ki, Allah´ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir." (Ali İmran)

 Ümmet'in içinden en büyük sorunumuz ırkçılıktır.  Bu gün toplumumuzda ırçılık ve kavmiyetçilikle uğraşıyoruz. Dil, ırk, soy, sop, reng Allah'ın birer ayetleridir. bunlarla uğraşan Allah'ın ayetleri inkar etmiş olurlar. İnsanları felakete küfre götüren en büyük hastalıklardan bir taneside ırkçılıktır. Kavmiyetçilik ve milliyetçilik kendilerini başkalardan üstün görerek ve kendinden başkasını kabul etmemektir. Dil, ırk, kavim, reng Allah cc tarafaında insanlara verilmiştir. Özelikle bu gün en büyük sorunumuz dil ve kavmiyetçilik sorunudur. Kendi dilinden başka dil kabul etmeyen, kendi kavminden yani kendi tıplumundan başka bir bir toplumumu kabul etmeyen bu bir inkardır ve küfürdür. Kürt, Türk'ü, Türk, kürdü kabul etmese mülteci kardeşlerimizi bağrımıza basmasak, onlar muhacir biz ensar olmasak toplumun arasında fitne ve tefrika sebep olur.
( Ali İmran 103) "Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız"

İnsan ve toplum olarak hiç kimse kimseden üstün değildir. Üstünlük ancak takva iledir. Allah cc şeytana Ademe secde et şeytan bübürlenerek ben Adem'den üstünüm ve şeytan kendini üstün gördüğü için Allah'ın lanetine Mazhar oldu. Dil, ırk, reng Allah'ın verdiği bir haktır. Hiç bir dil hiç bir ırk inkar edilemez. İnkar edenler Allah'ın ayetine muhalefet etmiş olur ve onlar için çetin bir azap vardır.

Peygamberimiz (sav) Şöyle Buyurmuşlar.“Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur."
Aydın Bal