Turan Partisi Genel Başkanı Bismilli Cengiz Çiftçi’nin kale aldığı Dedaş ve çiftçi yazısı: 

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ)’ın faaliyetlerinde bulunduğu bölgelerde tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin geçmiş döneme ait borçlarının tahsil edilebilmesi için çiftçilerle icra takibinin  başlatılması ve bu faaliyetlerin sonucu olarak da çiftçilerle tarımsal faaliyetlerde sulama suyuyla suladıkları sulama trafolarının icra yoluyla el koyma yoluna gitmektedir.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sulama trafolarına icra yoluyla el koyma işlemi oldukça yanlış bir uygulamadır. Çiftçi abonelerini geçmiş döneme ait olan birikmiş borçlarının tahsil edilebilmesi için çiftçinin tek geçim kaynağı olan tarımsal gelişinin yok edilmesine neden olacak uygulama hiçbir gerekçe ile açıklanamaz şöyle ki; yapılan uygulama ile çiftçilerin tarımsal sulama trafolarının el konulması suretiyle yapıl[an] tahsil işleminin borcunun ancak küçük bir kısmının karşılanmasını sağlayacak, öte taraftan kalan kısım için çiftçinin tarımsal gelişimi yok edileceği için tahsilat mümkün olmayacaktır. Bu durumda bir kısır döngü hâkim olacak ve ülkemizdeki yüksek faiz nedeniyle çiftçinin sırtındaki yük her geçen gün daha da artacak ve ödenemez duruma gelecektir.

2) Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin elektrik dağıtım faaliyetleri gösterdiği bölgede çiftçi borçlarının tahsil edilmesine yönelik olarak başlattığı uygulama, bölgenin esas geçim kaynağı olan tarım faaliyetlerinin tamamen durma noktasına getirecektir. 

Bölgenin zaten kısıtlı olan gelir kaynaklarını yapılan uygulama ile yok edilmesi hem bölge için hem de genel itibariyle ülkemiz için oldukça olumsuz sonuçlara neden olacaktır.

3) Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasının elektrik faaliyetlerinde bulunduğu bölgede dağıtım faaliyetlerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de kaçak elektrik kullanımıdır. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sulama trafolarına el konulması yönündeki uygulaması bölgede kaçak elektrik kullanımının artışına neden olacaktır.

4) Genel itibariyle alacaklarının tahsil edilebilmesi için icra yoluna gitmesi durumunda borçlunun tüm gelir kaynaklarının icra yoluyla el konulması yoluna gidilmesi, borçlunun borcunu ödemesini imkânsız hale getirdiği gibi borçlunun yaşamını sürdürebilmesi için temel ihtiyaç maddelerini de karşılanmasını da olanaksız hale getirilmektedir.

Bd166B0C 720D 493C Ae13 7A432Cd948Ca

5) Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasının elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunduğu bölgede çiftçilik faaliyetlerinde bulunan abonelerin geçmiş dönemlere ait borçları için başlattığı icra yoluyla sulama trafolarına el konulması yönündeki uygulaması pek çok yönden yanlış bir uygulama olarak gözükmektedir. Bunun yerine geçmiş dönem borçları bulunan çiftçi aboneler ile borçlarını ne zaman ödeyebilecekleri konusunu irtibata geçirilerek taksitlendirme, borç faizinin silinmesi, borcunu ödenebilecek bir tarihe ötelenmesi yönünde uygulamalarının hayata geçirilmesi hem bölgemiz tarımsal faaliyetlerinin dolaylısıyla ekonomisinin durum noktasına gelmesinin önüne geçilecektir.

Ayrıca yukarıda dile getirilen uygulamalarının bir veya birkaçının uygulamaya geçirilmesi ile elde edilecek tahsilat tutarı sulama trafolarına icra yoluyla el konulması suretiyle elde edilecek tahsilat tutarından oldukça fazla olacaktır. 

Sonuç olarak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. firmasının elektrik dağıtım faaliyetlerinde bulunduğu bölgelerde çiftçilik faaliyetlerinde bulunan abonelerin geçmiş dönemlere ait borçları için sulama trafolarına el konulması uygulaması yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerden ötürü oldukça olumsuz sonuçlara yol açacaktır. 

Bu nedenle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

firmasının ülkenin genel itibariyle bulunduğu zor ekonomik durumlarda dikkate alınarak çiftçilik faaliyetlerinde bulunan abonelerin geçmiş dönemlere ait borçlarının çiftçilik faaliyetlerinin gelişlerinin ellerine geçeceği döneme kadar ötelenmesi taksitlendirilmesi gibi yöntemlere başvurulması daha uygun görülmektedir. 

Turan Partisi Genel Başkanı

 Cengiz Çiftçi

Kaynak: Haber Merkezi