Yapılan açıklamada, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın açıklaması, ‘asgari nezaket ve devlet adabına uymayan, medeniyet değerlerine ve ahlaki kurallara muğayir, tamamen şahsi kin ve garezle yapılmış nezaketsiz, üslupsuz ve gerçeklerden çok uzak bir açıklama olduğu belirtilirken ortaya atılan iddialar da tek tek yanıtlandı.

Diyarbakır Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

Diyarbakır Valiliği Yarın Için Uyardı

“Sayın Valimiz Ali İhsan Su’nun emekliye ayrılması dolayısıyla yayınladığı veda mesajına karşılık bir STK’nın, asgari nezaket ve devlet adabına uymayan, medeniyetimizin değerlerine ve ahlaki kurallara muğayir, tamamen şahsi kin ve garezle yapılmış nezaketsiz, üslupsuz ve gerçeklerden çok uzak açıklama için öncelikle üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunun böylesi bir konuya yöneticileri tarafından muhatap edilmesi en hafif deyim ile talihsizlik ve basiretsizliktir.

Talihsiz iddialar ile ilgili gerçekler aşağıda izah edildiği gibidir:

1, 2 ve 3’üncü sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması için 2.525 dönümlük Hazine adına tescilli alanın imar işlemleri, Sayın Valimiz döneminde tamamlanarak, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odası koordinesinde kurulan kooperatife ilgili sanayi esnafına tahsis edilmek ve sanayi siteleri kurulması şartı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satış işlemi geçekleştirilmiştir. Alanda çalışmalar başlama aşamasında gelmiş olup, iddia edilenin aksine, bu büyük sorun yoğun bir gayretle bu dönemde çözüme kavuşturulmuştur.

-  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Diyarbakır Karacadağ OSB Kuruluş Protokolü 28 Aralık 2018 tarihi itibari ile onaylanmış ve Karacadağ OSB tüzel kişilik kazanmıştır.

Diyarbakır Karacadağ OSB ilave ve revizyon imar planı ile plan açıklama raporlarının son hali 30/12/2022 tarihinde onaylanmıştır.

Diyarbakır Valiliği Fetih Etkinliği 8

Revize imar planına esas hazırlanan altyapı projeleri;

-Diyarbakır Karacadağ OSB altyapı (yol, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, doğalgaz, içme suyu, türk telekom, derivasyon hattı) projeleri 16.01.2023 tarihinde kredilendirme açısından  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Yapılan çalışmada altyapı ihalesine elektrik ve doğalgaz altyapı işleri eklenmiş ve altyapı işi bir bütün olarak ihale edilmiştir.

Bu uygulama ile altyapı işlerinin süresi kısaldığı gibi süreç içinde yaşanan sorunlar da ortadan kaldırılmıştır. İşi alan firma ile 11.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 16.05.2023 tarihinde firmaya yer teslimi yapılmıştır.

Altyapı işinin ihale edilmesi sonrası arsa tahsislerine başlanarak tahsis yapılan firmaların mağduriyeti ortadan kaldırılmıştır.

Arsa tahsis başvuruları dijital ortam üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurular, OSB teknik ekibi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın teknik ekibince incelenmekte, firmalar tarafından sunulan veriler ışığında Karacadağ OSB Yönetim Kurulu tarafından başvurular değerlendirilerek arsa tahsisleri yapılmaktadır.

Bugün itibari ile 35 firmaya arsa tahsisi yapılmıştır. Toplamda 334 arsa tahsis başvurusu bulunmaktadır. Tahsis edilebilir parsel sayısı 115’tir. Yapılan başvurulara yetecek kadar arsa bulunmamaktadır. Yapılan başvurular içinde katma değeri, teknolojisi, istihdamı yüksek yatırımlara öncelik verilmektedir.  Süreç usulüne uygun ve aksamadan devam etmektedir.

Diyarbakır Valisi Su'dan Bayram Mesajı 1

Yeni fuar alanı için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Cazibe Merkezleri Destekleme Programına (CMDP) başvuru yapılmıştır. CMDP için Diyarbakır’da yapılan proje başvuruları, Yönetim Kurulu Başkanlığını Sayın Valimizin yürüttüğü Karacadağ Kalkınma Ajansına yapılmakta olup, başvurular ajansın yaptığı ön değerlendirmeden sonra nihai değerlendirme için Bakanlığa gönderilmektedir. DTSO’nun sunduğu proje de Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Yönetim Kurulu  kararı olarak Sayın Valimizin imzası ile Bakanlığa gönderilmiştir. Ancak geçen sene yaşadığımız depremden dolayı Bakanlık bütün kaynakları daha acil faaliyetlere yönlendirdiğinden Diyarbakır’dan sadece DTSO’nun Fuar Projesi değil hiçbir projeye kaynak aktarılmamıştır.  İddia edildiği üzere asla bir engelleme söz konusu değildir.

OSB’lerdeki hisselerin YİKOB’a devri konusunda ise OSB’ler Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin hizmet alanı içinde bulunması hasebiyle belediyelerin bu OSB’lere hizmet etmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Vali Ali İhsan Su Çalışmaları Denetledi Bismilhaber1

Organize Sanayi Bölgeleri hakkında ise Sayın Valimizin göreve başladığı 2022 yılında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde toplam istihdam 11.000 kişi civarındayken bugün itibarıyla bu istihdam 22.000 kişinin üzerine çıkmıştır. Yine Sayın Valimizin görev süresi içerisinde Diyarbakır OSB’nin 5. etap genişleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu alanın toplam büyüklüğü 2.316 dönüm olup burada 167 adet sanayi parseli yer almaktadır.  Bu parsellerin tahsis edilmesiyle Diyarbakır’da en az 6.000 hemşehrimizin istihdamı hedeflenmektedir. Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de (Tekstilkent) bütün sanayi parselleri 75 firmaya tahsis edilmiştir. Burada hali hazırda yaklaşık 6.000 kişi çalışmaktadır. Firmalar, tam kapasiteyle çalıştıklarında taahhüt ettikleri istihdam sayısı 12.968 kişidir.

-Tekstilkent’in 1.274 dönümlük 2. etap genişleme çalışmasına Sayın Valimizin dönemde başlanmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından genişleme alanı onaylanmıştır. Söz konusu alanın altyapı projelerinin hazırlanması devam etmektedir.

- ⁠Deprem döneminde Silvan yolunda kurulan Çadırkent yeri ile ilgili iddia edilen konular da tamamen gerçek dışıdır. Bahse konu alanın, taşkın alanı olmadığı ilgili kurumların tespitleriyle belirlenmiş, söz konusu alana ilgili kurumların onayı alındıktan sonra çadırkent kurulmuştur. Çadırkentin kaldırılması, bulunduğu konumdan kaynaklı olmayıp artık çadırkente ihtiyaç kalmamasından dolayı gerçekleşmiştir. Çadırkent için kullanılan malzemelerin tamamına yakını ihtiyaç duyulan yeni yerlere aktarılmış ve değerlendirilmiştir.

- Ortadoğu’nun en büyük lojistik merkezi projesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmiş ve 3 etaptan oluşmaktadır. Birinci etap tamamlanmak üzere olup, pandemi sürecinde yaşanan aksamalar haricinde proje planlandığı gibi devam etmektedir.

- Diyarbakır kent içi  hafif rayli sistemi proje çalışmaları, Sayın Valimiz döneminde geçtiğimiz yıl tamamlanmıştır. Hafif raylı sisteme ilişkin ihale ve diğer işlemlerin mevcut belediye yönetimleri tarafından ilgili bakanlıkla işbirliği içerisinde takip edilmesi gerekmektedir.

Vali Su, Bayram Tedbirlerini Inceledi 2

-Spor alanında ise sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden ve böylelikle sporun her dalında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu çercevede İlimiz merkezi ve ilçelerinde sporun ve sporcunun güçlendirilmesi için destekler sağlanmış, ilimizin yakın tarihinin en büyük spor yatırımları yine bu dönemde hayata geçirilmiştir.

Sayın Valimizin 2 yıllık görev süresi içerisinde 3 bin kilometre asfalt yapılmış, 1 milyon 350 bin metrekare kilit parke taşı döşenmiş, 67 büyük spor tesisi ilimize kazandırmış, ilçelerimizde millet bahçeleri, kent meydanları, otogarlar ve atık su artırma tesisleri yapılmıştır. Anılan süre içerisinde sadece Büyükşehir Belediyesi olarak 239 proje gerçekleştirilmiş ve 6 milyar değerinde yatırım ilimize kazandırmıştır.”

Kaynak: (Haber Merkezi)