Diyarbakır Valiliği, Şanlıurfa’da yapılacak etkinlik ve bu etkinliğe Diyarbakır’dan da katılım olabileceği gerekçesiyle kent genelinde bahse konu etkinliklerin 8 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Diyarbakır’da 8 Gün Boyunca Yasak 1

“Diyarbakır Valiliği ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülen etkinlikler (2911 ve 298 sayılı Kanunlar vb.) hariç olmak üzere, yasadışı ve örgütsel çağrılar üzerine Şanlıurfa ilinde yapılacağı öğrenilen kitlesel eylem/etkinlik ile ilgili olarak bu eylem/etkinliğe ilimizden de katılım-geçiş olabileceği veya ilimizde de eylem/etkinlik yapılabileceği değerlendirildiğinde "kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceği, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden" (YALNIZCA) bahse konu yasadışı etkinlikler ile ilgili olarak;

Açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem,

İl ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinden bahse konu etkinliğe (Jandarma bölgesi dahil) katılmak isteyen veya diğer illerden bahse konu etkinliğe gitmek amacıyla il sınırlarımıza girerek geçiş yapmak isteyen araç, şahıs ve grupların girişleri/çıkışları,

Dış ilçelerimiz açısından ise araç, şahıs ve grupların bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 08/02/2024 günü saat 00.01'den 15/02/2024 günü saat 23.59'a kadar (8) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.”

Kaynak: (Haber Merkezi)