Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Yasa ile perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yapılan değişiklikler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş fiyat artışı tespit edilmesi halinde her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, bu işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri tespit edilirse, her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az 3 kez aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak.

Şirketlere Sermaye Artırımı

Yasa kapsamında, sermaye yeterliliği en az sermaye tutarının altında kalan anonim ve limited şirketlerin 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine intibak etmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeye uymayan şirketler feshedilmiş sayılacak ve tasfiye sürecini başlatarak ticaret sicilinden kayıtları silinecek. Ticaret Bakanlığı, bu süreyi en fazla iki kez, birer yıl olarak uzatabilecek.

Çıkarılmış sermayesi en az 250 bin TL olan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler, başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL'ye yükseltmedikleri takdirde bu sistemden çıkmış sayılacak.

Tüketicinin Korunmasına Yönelik Para Cezaları

Yasa kapsamında, bir malı süresinde teslim etmeyen veya monte etmeyenler hakkında her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL ceza uygulanacak. Mal ve hizmetin satışından kaçınanlar için ise her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL'den az olmamak üzere satışın tüm vergiler dahil toplam fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası öngörülüyor.

Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçılar için, hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1.1 milyon TL ceza uygulanacak. Hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin TL ceza verilecek. Yükümlülüklere aykırı davranan üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında her bir işlem için 2 bin 200 TL ceza uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: (Haber Merkezi)