İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Göz, burun ve kulak damlaları orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Göze damlatılan ilaçlar fakihlerin büyük çoğunluğuna göre orucu bozmaz. Zira göz damlalarının boğaza ulaşma ihtimali neredeyse yok gibidir.

Klasik kaynaklarımızda, kulak ve burundan alınan ilaçların orucu bozduğu zikredilmektedir (Nevevî, Minhâcü’t-Tâlibîn s.231). Ancak muasır âlimlerin çoğu, yiyecek-içecek hükmünde olmayan ve boğazdan mideye ulaşma ihtimali oldukça düşük olan bu ilaçları kullanmanın oruca zarar vermeyeceği görüşünü benimser (Affâne, Yeselûneke II, 87). Kaldı ki geçmiş dönem fakihlerden, kulak damlasının oruca zarar vermeyeceğini savunanlar da olmuştur (Gazâlî, el-Vasît II, 525)." 

Muhabir: İrfan Gültekin