2022 Yılı Yıllık Eylem Programı Anlaşması Güncellendi

Anlaşmalardan ilki, "2022 Yılı İçin Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması"nda yapılan değişikliklere ilişkin. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında 26 Şubat 2024 ve 6 Mart 2024 tarihlerinde teati edilen mektuplar ile bazı değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu değişiklikler onaylandı.

Diğer anlaşma ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması". Ankara'da 28 Aralık 2023 tarihinde imzalanan bu anlaşma, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında Türkiye'ye Avrupa Birliği'nden sağlanacak mali yardımı kapsıyor. Anlaşmanın genel hükümleri, bütçe ve mali kaynakları da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla onaylanmış oldu.

Editör: Basri Akaydın