TTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Kadın yanında mahrem olmaksızın hac veya umre yapabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Kadına haccı farz kılan şartlardan biri de kendisine eşlik edecek mahrem birilerinin bulunmasıdır. Hanefî mezhebine göre koca, kardeş ve baba gibi kadına eşlik edecek mahrem birileri yoksa maddi durumu yerinde olsa dahi bu şart eksik kaldığından hac ibadetiyle mükellef olmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 597). Şafiîlere göre kadın, farz olan hac ve umre için güvenilir kadınlarla birlikte yolculuk yapabilir. Yolun güvenliğinden eminse tek başına da hac ve umre yapabilir (Heytemî, Tuhfetü’l-Muhtâc, IV, 37). Günümüzdeki ulaşım kolaylığını ve yol emniyetini göz önünde bulundurduğumuzda bu görüşün daha münasip olduğu görülmektedir."

Kaynak: (İLKHA)