İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu, "Kurban kesmede zenginliğin ölçüsü nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada şu ifadelere yer verildi:

"Ebu Hanife hariç fakihlerin çoğu, kurban kesmenin müekked sünnet olduğu görüşündedir. Şafiî mezhebine göre, kurban kesmede zenginliğin ölçüsü bayram günlerinde kurban alacak kadar fazla mala sahip olmaktır (Şirbînî, el-İknâ’, c.2 s.635). Hanefilere göre ise, nisap miktarı kadar fazladan herhangi bir mala sahip olan kimse kurban kesmekle mükelleftir (Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, I, 362)."

Kaynak: İLKHA