Fetva Kurulu'nun açıklamasına göre:

  • Oruç tutmak, kişinin hastalığını şiddetlendirecekse
  • Oruç, hastalığının şifasını geciktirecekse
  • Oruç, hastalığını artırmasa da kendisine büyük meşakkat verecekse
  • Oruç tutmak, kişinin hastalanma ihtimalini artıracaksa

bu dört sebepten herhangi birinin varlığında kişi Ramazan orucunu tutmayabilir.

Oruç tutmayan kişi:

  • Sonradan iyileşirse kazasını yapar.
  • İyileşme durumu yoksa Hanefî mezhebine göre fıtır sadakası miktarında, Şafiî mezhebine göre ise fıtır sadakasının dörtte biri (1/4) kadar fidye vermesi gerekir.

Kaynak: (Haber Merkezi)