İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Özür abdesti almayı meşru kılan hastalığın ölçüsü nedir?" sorusuna yanıt verdi. Fetvada, şu ifadelere yer verildi. "Bir kimsenin özür abdesti alabilmesi için ilkin özrünün bir namaz vakti boyunca devam etmesi gerekir. Sonraki vakitlerde ise sadece bir defa meydana gelmesi kâfidir. Şöyle ki; kişi abdest alıp namaz kılacak kadar vakit geçmeden özrü oluşursa namazlarını özür abdesti alarak kılar. Sonraki vakitlerde ise sadece bir defa özrün olması yeterlidir. Yani ilk vakitteki gibi uzun sürmesi şart değildir. Özrün bitişi ise söz konusu durumun bir vakit geçtiği halde meydana gelmemesiyle olur (İ’lamü’l-Enam, I, 196-197; İbn Âbidinzâde, el-Hediyetü’l-Alâiyye, s.77)."

Kaynak: (Haber Merkezi)