Bugün Resmi Gazete'de Yayımlananlar

Yasama Bölümü

Kanun:

 • 7519 Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM Kararları:

 • 1413 Dijital Mecralar Komisyonunun TBMM'nin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
 • 1414 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun TBMM'nin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
 • 1415 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun TBMM'nin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
 • 1416 Dilekçe Komisyonunun TBMM'nin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararı:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8725)

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi:

 • Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler:

 • Şehitlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8726)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları:

 • Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2019/29456 Başvuru Numaralı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 8/2/2024 Tarihli ve 2020/19001 Başvuru Numaralı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 28/2/2024 Tarihli ve 2020/1142 Başvuru Numaralı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2021/40891 Başvuru Numaralı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 20/3/2024 Tarihli ve 2021/52004 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları b - Çeşitli İlanlar

 • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Editör: Murat Tanrıkulu