Sağlık Bakanlığı'nca yapılan bu düzenleme ile muayenehanesi olan hekimler, artık vakıf üniversitelerinin tesislerinden de faydalanabilecekler.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikteki değişiklikle, vakıf üniversitelerine ait hastaneler ve özel hastaneler arasındaki işbirliği kapsamında yeni düzenlemeler getirildi.

Buna göre, muayenehanesi olan hekimler, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında, hastalarının tedavisini vakıf üniversite hastanelerinde gerçekleştirebilecekler. Ancak, bu durumda ilgili üniversitenin kapasitesi dikkate alınacak ve bakanlık tarafından oluşturulan komisyonun onayı gerekecek.

Bu düzenleme kapsamında hastalar, tedavi masraflarını kendileri karşılayacaklar ve tedavi süreci hakkında bilgilendirilecekler. Tedaviye ilişkin rıza formu, hastane yetkilileri ve muayenehanedeki hekim tarafından imzalanacak.

60 yaşını geçmiş veya engelli olan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesine olanak tanıyan bu düzenleme, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Editör: Basri Akaydın