Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi
Genel Kurul'da ele alınacak olan bu kanun teklifi, Dışişleri Teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir vakıf kurulmasını öngörüyor. Teklifin detayları ve oluşturulacak vakfın görev ve sorumlulukları tartışılacak.

Kripto Varlıklara Yasal Çerçeve
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde ise kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeler yer alacak. Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, kripto varlıklar yasal olarak tanımlanacak ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin alma zorunluluğu getirilecek.

Liman Uygulamaları Düzenlemesi
Limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik öngören bir kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Bu teklifin detayları henüz netleşmemiş olmakla birlikte, liman işletmelerinde çeşitli düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor.

Okullarda Şiddet ve Başıboş Sokak Köpekleri
Ayrıca, okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi ile başıboş sokak köpekleri konusunda düzenlemeler içeren çalışmalar da devam edecek. Bu teklifler, kamu güvenliğini ve öğrenci sağlığını koruma amacı taşıyor.

TBMM, bu hafta yukarıda belirtilen kanun teklifleri ve düzenlemelerle yoğun bir çalışma temposu içinde olacak. Meclis'in ele alacağı bu önemli konular, ülkenin çeşitli alanlarındaki düzenlemeleri ve yasal çerçeveleri şekillendirecek.

Kaynak: (Haber Merkezi)